NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI

Nihat Akkuş1*, Ümit Kıcık2

1Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE, nihat.akkus@marmara.edu.tr

2 Öğr. Gör. İstanbul Arel Üniversitesi, TÜRKİYE, umitkicik@arel.edu.tr

*Sorumlu yazar

Özet

Bu çalışmada çoktan seçmeli test sınavları cevap kâğıtlarının görüntü işlemeye dayalı okunması için bir yazılım tasarımı ve uygulaması ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sınav kâğıtlarının okunması ve değerlendirmesi işlemi eğiticilerin zamanının önemli bir kısmını alan önemli bir aktivitedir. Bu işlemin doğru ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi eğitimin değerlendirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın uygulama kısmında NI LabVIEW yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen bir yazılım ile optik okuma cihazına ihtiyaç duymadan, herhangi bir fotokopi makinesinde JPEG formatında taratılmış cevap kâğıtlarının otomatik okutulması işlemi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yazılımın ön denemeleri 50 soru için hazırlanmış cevap kâğıtları ile yapılmış ve başarılı sonuçlar alındığı görülmüştür. Sadece bir bilgisayara ve JPEG formatında tarama yapılmasına ihtiyaç duyan sistem pahalı optik okuma cihazları ile kıyaslandığında yüksek hız ve doğruluk yanında, basitliği ile çok daha geniş öğretmen kitlesi tarafından kullanılabilme özeliğine sahip olma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: test okuma, görüntü işleme, optik işaret tanıma, otomatik bilgi işleme


FULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey

ISBN: 978-605-82433-0-9